Home > Sluis > Historie
 
 
 
 

Historie


De geschiedenis van de sluis gaat ver terug in het verleden (1632) en het zou veel inspanning kosten om de wetenswaardigheden op te diepen. Gelukkig is dit al een keer op voortreffelijke wijze gedaan.
Ter gelegenheid van de opening na de restauratie in 1988 heeft de heer G.N. (Gerard) van der Meer zich destijds verdiept in de historie van de sluis. De heer van der Meer was toen voorzitter van Stichting Oud Alkemade en heeft zijn bevindingen gepubliceerd in de editie maart 1988  van “De Alkmadders”, het blad van deze stichting.
 Dit artikel staat, met dank aan de heer van der Meer, onder de volgende knop:
“De (ver)nieuw(de) sluis met een ver verleden”.

Uit het artikel blijkt dat de huidige stenen (of is het steenen) sluis is gebouwd in 1894 door Dirk van Essen uit Woubrugge voor de lieve duit van 9.770 keiharde guldens, oftewel 4.440 euro.
Het complete, met kroontjespen geschreven, bouwbestek en verslag van de aanbesteding staat onder de volgende knoppen:
1894 – bouwbestek
1894 - aanbestedingsverslag
Mocht iemand zich geroepen en bekwaam voelen dit over te tikken in een hedendaags tekstbestand, dan zal dit ook op deze site geplaatst worden. Met eervolle vermelding van de “vertaler”, maar dat spreekt voor zich.

Tot slot zijn er natuurlijk veel oude plaatjes van de sluis. Ook aanvullingen op dat gebied worden zeer op prijs gesteld. Dus plunder de zolder en spit die oude schoenendozen nog eens door.

pentekening van Dora van der Meer - van der Hoorn

 
Veense Sluis