Home > Stichting > Doel
 
 
 
 

Doel


Het doel van de stichting staat in artikel 3 van de statuten bij oprichting in 1986. Het primaire doel luidt als volgt: “De stichting heeft als doel de restauratie, het beheer en onderhoud van de sluis te Roelofarendsveen”. Simpel en duidelijk.
Maar er is meer. Het toenmalige bestuur wilde zichzelf de vrijheid geven om de activiteiten van de stichting in een breder kader te plaatsen. Dus is er nog een tweede, secundaire doelstelling aan toegevoegd met de volgende tekst: “Naast deze primaire doelstelling beoogt de stichting ook in ruimere zin de restauratie, het beheer en onderhoud van ander waterbouwkundige werken, zoals sluizen, bruggen, molens, gemalen en dergelijke in de gemeente Alkemade en omgeving.”
Tenslotte staat in artikel 3 ook wat expliciet niet het doel is: “De stichting beoogt niet het maken van winst.”

Dit was het doel volgens de statuten bij de oprichting van de stichting in 1986. Daarna is de sluis in 1987 grondig gerestaureerd. Inmiddels zijn we tientallen jaren verder. En misschien is het tijd om ook het doel van de stichting van een actuelere tekst te voorzien. Of moeten we maar gewoon kort door de bocht zeggen dat de stichting wil zorgen dattie mooi blijft. Dan snapt iedereen toch wat we bedoelen!

De sluis, mooi dattie mooi blijft!

 
Veense Sluis